lektory on-line

Faraon - Strona 443

Tu Herhor westchnął.
-...Wraz ze śmiercią Ramzesa XIII nie tylko zgasł faraon, ale i pełna sławy dynastia
dwudziesta...
Między zebranymi przeleciał szmer.
- Dynastia nie skończyła się - wtrącił prawie szorstko potężny nomarcha memfijski. - Źyje
przecie czcigodna królowa Nikotris, więc tron należy do niej...
Po chwili milczenia odpowiedział Herhor:
- Najdostojniejsza małżonka moja, królowa Nikotris...
Teraz w zebraniu rozległ się nie szmer, ale krzyk i trwał kilka minut. Gdy ucichło,
Herhor spokojnie i dobitnie mówił dalej:
- Moja najdostojniejsza małżonka, królowa Nikotris, nieutulona w żalu po śmierci syna,
zrzekła się tronu...
- Pozwólcie!... - zawołał nomarcha memfijski. -Najdostojniejszy namiestnik mianuje
królowę swoją małżonką... Jest to wiadomość zupełnie nowa, którą przede wszystkim należy
sprawdzić...
Na znak Herhora najwyższy sędzia tebański wydobył ze złotej puszki i głośno odczytał akt
ślubu zawartego przed dwoma dniami między najdostojniejszym arcykapłanem Amona
San-amen-Herhorem i królową Nikotris, wdową po Ramzesie XII, matką Ramzesa XIII.
Po tym wyjaśnieniu nastała grobowa cisza. Herhor zaś mówił:
- Ponieważ małżonka moja i jedyna dziedziczka tronu zrzekła się swoich praw, ponieważ tym
sposobem skończyło się panowanie dwudziestej dynastii, musimy więc wybrać nowego władcę...
Władcą tym - ciągnął Herhor - powinien być człowiek dojrzały, energiczny i biegły w
sprawowaniu rządów. Z tego powodu radzę wam, dostojnicy, ażebyśmy na najwyższe stanowisko
wybrali...
- Herhora!... - krzyknął ktoś.
-...Ażebyśmy wybrali najsławniejszego Nitagera, wodza armii wschodniej - dokończył Herhor.
Nitager długą chwilę siedział z przymkniętymi oczyma, uśmiechając się. Wreszcie powstał i
rzekł:
- Nigdy chyba nie zabraknie ludzi chętnych do tytułu faraona. Może nawet mielibyśmy ich
nad potrzebę. Szczęściem, sami bogowie usuwając niebezpiecznych współzawodników ukazali
nam człowieka najgodniejszego władzy. I zdaje mi się, że uczynię roztropnie, gdy zamiast
przyjmować łaskawie ofiarowaną mi koronę, odpowiem:
Niech żyje wiecznie jego świątobliwość San-amen-Herhor, pierwszy faraon nowej dynastii!...
Obecni, z małymi wyjątkami, powtórzyli okrzyk, a jednocześnie najwyższy sędzia przyniósł
na złotej tacy dwie czapki: białą -Górnego i czerwoną - Dolnego Egiptu. Jedną z nich
wziął arcykapłan Ozirisa, drugą arcykapłan Horusa i doręczyli je Herhorowi, który
ucałowawszy złotego węża włożył je sobie na głowę.
Po czym rozpoczęła się ceremonia składania hołdu przez obecnych, która ciągnęła się parę
godzin. Następnie spisano odnośny akt, uczestnicy wyboru przyłożyli na nim swoje
Nasi Partnerzy/Sponsorzy: Wartościowe Virtualmedia strony internetowe, Portal farmeceutyczny najlepszy i polecany portal farmaceutyczny,
Opinie o ośrodkach nauki jazy www.naukaprawojazdy.pl, Sprawdzony email marketing, Alfabud, Najlepsze okna drewniane Warszawa w Warszawie.

Valid XHTML 1.0 Transitional