lektory on-line

Faraon - Strona 440

lekkoducha i łowcy kobiet...
Kilkadziesiąt dni wystarczyło, aby naród zapomniał, że wszystkie dzieła Herhora były
tylko spełnieniem zamiarów młodego i szlachetnego faraona.
W miesiącu Tobi (październik-listopad), gdy mumię Ramzesa XIII już złożono w królewskich
pieczarach, do świątyni Amana tebańskiego zeszło się wielkie zgromadzenie
najdostojniejszych osób. Byli tam prawie wszyscy arcykapłani, nomarchowie i jenerałowie
wojsk, a w ich liczbie okryty chwałą sędziwy wódz armii wschodniej - Nitager.
W tej samej olbrzymiej sali kolumnowej, gdzie przed pół rokiem kapłani sądzili Ramzesa
XII i okazywali niechęć Ramzesowi XIII, w tym samym miejscu dziś zgromadzili się
dostojnicy, aby pod przewodnictwem Herhora rozstrzygnąć najważniejszą sprawę państwową.
Jakoż dnia dwudziestego piątego Tobi, w samo południe, Herhor w infule Amenhotepa zasiadł
na tronie, inni na krzesłach, i odbyła się narada.
Trwała dziwnie krótko, jakby rezultat jej z góry był przygotowany.
- Arcykapłani, nomarchowie i wodzowie! - zaczął Herhor. - Zebraliśmy się tu w sprawie
smutnej i ważnej. Wraz ze śmiercią wiecznie żyjącego Ramzesa XIII, którego krótkie i
burzliwe panowanie skończyło się w tak
nieszczęśliwy sposób...
Tu Herhor westchnął.
-...Wraz ze śmiercią Ramzesa XIII nie tylko zgasł faraon, ale i pełna sławy dynastia
dwudziesta...
Między zebranymi przeleciał szmer.
- Dynastia nie skończyła się - wtrącił prawie szorstko potężny nomarcha memfijski. - Źyje
przecie czcigodna królowa Nikotris, więc tron należy do niej...
Po chwili milczenia odpowiedział Herhor:
- Najdostojniejsza małżonka moja, królowa Nikotris...
Teraz w zebraniu rozległ się nie szmer, ale krzyk i trwał kilka minut. Gdy ucichło,
Herhor spokojnie i dobitnie mówił dalej:
- Moja najdostojniejsza małżonka, królowa Nikotris, nieutulona w żalu po śmierci syna,
zrzekła się tronu...
- Pozwólcie!... - zawołał nomarcha memfijski. -Najdostojniejszy namiestnik mianuje
królowę swoją małżonką... Jest to wiadomość zupełnie nowa, którą przede wszystkim należy
sprawdzić...
Na znak Herhora najwyższy sędzia tebański wydobył ze złotej puszki i głośno odczytał akt
ślubu zawartego przed dwoma dniami między najdostojniejszym arcykapłanem Amona
San-amen-Herhorem i królową Nikotris, wdową po Ramzesie XII, matką Ramzesa XIII.
Po tym wyjaśnieniu nastała grobowa cisza. Herhor zaś mówił:
- Ponieważ małżonka moja i jedyna dziedziczka tronu zrzekła się swoich praw, ponieważ tym
sposobem skończyło się panowanie dwudziestej dynastii, musimy więc wybrać nowego władcę...
Władcą tym - ciągnął Herhor - powinien być człowiek dojrzały, energiczny i biegły w
Nasi Partnerzy/Sponsorzy: Wartościowe Virtualmedia strony internetowe, Portal farmeceutyczny najlepszy i polecany portal farmaceutyczny,
Opinie o ośrodkach nauki jazy www.naukaprawojazdy.pl, Sprawdzony email marketing, Alfabud, Najlepsze okna drewniane Warszawa w Warszawie.

Valid XHTML 1.0 Transitional