lektory on-line

Faraon - Strona 340

Salę tą wnet zapełnili kapłani śpiewający hymny żałobne, dworzanie i słudzy zmarłego
króla, a nade wszystko jego kobiety, które jęczały tak głośno, że ich krzyki słychać było
aż na drugiej stronie Nilu.
- O panie!... o panie nasz!... - wołały - dlaczego nas opuszczasz?... Ty taki piękny,
taki dobry?... Który tak chętnie rozmawiałeś z nami, teraz milczysz, i dlaczego?...
Przecie lubiłeś nasze towarzystwo, a dziś tak daleko jesteś od nas?...
A przez ten czas kapłani śpiewali:
C h ó r I. "Ja jestem Tum, który jedynym jest...
C h ó r I I. Jestem Re w pierwszym jego blasku...
C h ó r I. Jestem bogiem, który sam siebie stwarza...
C h ó r I I. Który sam sobie daje imię, a nikt go nie wstrzyma między bogami...
C h ó r I. Znam imię wielkiego boga, który tam jest...
C h ó r I I. Gdyż ja jestem wielki ptak Benu który próbuje to, co jest."
Po dwu dniach jęków i nabożeństw zajechał przed pałac wielki wóz w formie łodzi. Jej
końce były ozdobione baranimi głowami i wachlarzami z piór strusich, a nad kosztownym
baldachimem unosił się orzeł i wąż ureus, symbol władzy faraona.
Na ten wóz włożono świątobliwą mumię pomimo gwałtownego oporu kobiet dworskich. Jedne z
nich czepiały się trumny, inne zaklinały kapłanów, ażeby nie zabierali im dobrego pana,
inne drapały sobie oblicza i targały włosy, a nawet biły ludzi niosących zwłoki.
Krzyk był straszliwy.
Nareszcie wóz przyjąwszy boskie ciało ruszył wśród mnóstwa ludu, który zaległ ogromną
przestrzeń od pałacu do Nilu. I tu byli ludzie pomazani błotem, podrapani, okryci
żałobnymi płachtami, którzy zawodzili wniebogłosy. A obok nich, zgodnie z rytuałem
żałobnym, na całej drodze były rozrzucone chóry.
C h ó r I. "Na Zachód, do mieszkania Ozirisa, na Zachód idziesz ty, który byłeś
najlepszym z ludzi, który nienawidziłeś fałszu.
C h ó r I I. Na Zachód! nie zakwitnie już człowiek, który tak kochał prawdę i miał w
obrzydzeniu kłamstwo.
C h ó r w o ź n i c ó w. Na Zachód, woły, które ciągniecie wóz żałobny, na Zachód!...
Pan wasz idzie za wami.
C h ó r I I I. Na Zachód, na Zachód, do ziemi sprawiedliwych. Miejsce, które ukochałeś,
jęczy i płacze po tobie.
T ł u m 1 u d u. Idź w pokoju do Abydos!... Idź w pokoju do Abydos!... Obyś doszedł w
pokoju do Zachodu tebańskiego!...
C h ó r p ł a c z e k. O panie nasz, o panie nasz, kiedy ty odchodzisz na Zachód, sami
bogowie płaczą.
C h ó r k a p ł a n ó w. On jest szczęśliwy, najszanowniejszy między ludźmi, ponieważ
los pozwala mu odpocząć w grobie, który sam przygotował...
C h ó r w o ź n i c ó w. Na Zachód, woły, który ciągniecie wóz żałobny, na Zachód!...
Nasi Partnerzy/Sponsorzy: Wartościowe Virtualmedia strony internetowe, Portal farmeceutyczny najlepszy i polecany portal farmaceutyczny,
Opinie o ośrodkach nauki jazy www.naukaprawojazdy.pl, Sprawdzony email marketing, Alfabud, Najlepsze okna drewniane Warszawa w Warszawie.

Valid XHTML 1.0 Transitional