lektory on-line

Faraon - Strona 4

cywilizacji przez kilka tysięcy lat płonące nad Nilem - zagasło.
Poniższe opowiadanie odnosi się do XI wieku przed Chrystusem, kiedy upadła dynastia
dwudziesta, a po synu słońca, wiecznie żyjącym Ramzesie XIII, wdarł się na tron i czoło
swoje ozdobił ureusem wiecznie żyjący syn słońca San-amen-Herhor, arcykapłan Amona...
ROZDZIAŁ PIERWSZY
W trzydziestym trzecim roku szczęśliwego panowania Ramzesa XII Egipt święcił dwie
uroczystości, które prawowiernych jego mieszkańców napełniły dumą i słodyczą.
W miesiącu Mechir, w grudniu, wrócił do Tebów, obsypany kosztownymi darami, bożek Chonsu,
który przez trzy lata i dziewięć miesięcy podróżował w kraju Buchten, uzdrowił tam córkę
królewską imieniem Bent-res i wypędził złego ducha nie tylko z rodziny króla, a nawet z
fortecy Buchtenu.
Zaś w miesiącu Farmuti, w lutym, pan Górnego i Dolnego Egiptu, władca Fenicji i
dziewięciu narodów, Mer-amen-Ramzes XII, po naradzeniu się z bogami, którym jest równy,
mianował swoim erpatrem, czyli następcą tronu, dwudziestodwuletniego syna
Cham-sem-merer-amen-Ramzesa.
Wybór ten wielce uradował pobożnych kapłanów, dostojnych nomarchów, waleczną armię,
wierny lud i wszelkie żyjące na ziemi egipskiej stworzenie. Starsi bowiem synowie
faraona, urodzeni z królewny chetyjskiej, za sprawą czarów, których zbadać nie można,
byli nawiedzeni przez złego ducha. Jeden syn, dwudziestosiedmioletni, od czasu
pełnoletności nie mógł chodzić, drugi przeciął sobie żyły i umarł, a trzeci przez zatrute
wino, którego nie chciał się wyrzec, wpadł w szaleństwo i mniemając, że jest małpą, całe
dnie przepędzał na drzewach.
Dopiero czwarty syn, Ramzes, urodzony z królowej Nikotris, córki arcykapłana Amenhotepa,
był silny jak wół Apis, odważny jak lew i mądry jak kapłani. Od dzieciństwa otaczał się
wojskowymi i, jeszcze będąc zwyczajnym księciem, mawiał:
- Gdyby bogowie, zamiast młodszym synem królewskim, uczynili mnie faraonem, podbiłbym,
jak Ramzes Wielki, dziewięć narodów, o których nigdy w Egipcie nie słyszano, zbudowałbym
świątynię większą aniżeli całe Teby, a dla siebie wzniósłbym piramidę, przy której grób
Cheopsa wyglądałby jak krzak róży obok dojrzałej palmy.
Otrzymawszy tak pożądany tytuł erpatra, młody książę poprosił ojca o łaskawe mianowanie
go dowódcą korpusu Menti. Na co jego świątobliwość Ramzes XII, po naradzie z bogami,
którym jest równy, odpowiedział, iż uczyni to, jeżeli następca tronu złoży dowód, że
potrafi kierować masą wojsk na stopie bojowej
W tym celu zwołana została rada pod prezydencją ministra wojny San-amen-Herhora, który
był arcykapłanem największej świątyni -Amona w Tebach.
Rada postanowiła: Następca tronu w połowie miesiąca Misori (początek czerwca) zbierze
dziesięć pułków rozlokowanych wzdłuż linii, która łączy miasto Memfis z miastem Pi-Uto
leżącym w Zatoce Sebenickiej.
Z dziesięciotysięcznym korpusem, przygotowanym do boju, zaopatrzonym w obóz i machiny
Nasi Partnerzy/Sponsorzy: Wartościowe Virtualmedia strony internetowe, Portal farmeceutyczny najlepszy i polecany portal farmaceutyczny,
Opinie o ośrodkach nauki jazy www.naukaprawojazdy.pl, Sprawdzony email marketing, Alfabud, Najlepsze okna drewniane Warszawa w Warszawie.

Valid XHTML 1.0 Transitional