lektory on-line

Faraon - Strona 141

- I to nastąpi. Tymczasem zawarli układ kapłani.
- Z kim?... Jacy kapłani?..
- Z arcykapłanem chaldejskim, Beroesem, umocowanym przez króla Assara - odparł Hiram. - A
kto z waszej strony?... Nie twierdzę na pewno, ale zdaje się, że jego dostojność Herhor,
jego dostojność Mefres i święty prorok Pentuer.
Książę zbladł.
- Uważaj, tyryjczyku - rzekł - że oskarżasz o zdradę najwyższych dostojników państwa.
- Mylisz się, książę, to wcale nie jest zdrada : najstarszy arcykapłan Egiptu i minister
jego świątobliwości mają prawo prowadzić układy z sąsiednimi mocarzami. Wreszcie, skąd
wie wasza dostojność, że wszystko to nie dzieje się z woli faraona?
Ramzes musiał przyznać w duszy, że układ podobny nie byłby zdradą państwa, tylko -
lekceważeniem jego, następcy tronu. Więc to w taki sposób traktują go kapłani, jego,
który za rok może być faraonem?...
Więc dlatego Pentuer ganił wojny, a Mefres popierał go!..
- Kiedyż to się miało stać, gdzie?... - spytał książę.
- Podobno zawarli układ w nocy, w świątyni Seta za Memfisem - odpowiedział Hiram. - A
kiedy?... Dobrze nie wiem, lecz zdaje się, że tego dnia, kiedy wasza dostojność
wyjeżdżałeś z Memfisu.
"A nędznicy!... - myślał namiestnik. - To oni tak szanują moje stanowisko... Więc oni
mnie oszukiwali i opisem stanu państwa?... Jakiś dobry bóg budził moje wątpliwości w
świątyni Hator..."
Po chwili wewnętrznej walki rzekł głośno:
- Niepodobna!... I dopóty nie uwierzę temu, co mówisz, wasza dostojność, dopóki nie dasz
mi dowodu.
- Dowód będzie - odparł Hiram. - Lada dzień przyjeżdża do Pi-Bast wielki pan asyryjski,
Sargon, przyjaciel króla Assara. Przyjeżdża tu pod pozorem pielgrzymki do świątyni
Astoreth, złoży dary wam, książę, i jego świątobliwości, potem - zawrzecie układ...
Naprawdę zaś przypieczętujecie to, co postanowili kapłani na zgubę Fenicjan, a może i
własne nieszczęście.
- Nigdy! - rzekł książę. - Jakież to wynagrodzenie musiałaby Asyria dać Egiptowi...
- Oto jest mowa godna króla: jakie wynagrodzenie dostałby Egipt? Bo dla państwa każdy
układ jest dobry, byle coś na nim zyskało... I to właśnie dziwi mnie - ciągnął Hiram - że
Egipt zrobi zły interes: Asyria bowiem zagarnia, oprócz Fenicji, prawie całą Azję, a wam
jakby z łaski zostawią: Izraelitów, Filistynów i półwysep Synaj... Rozumie się, że w
takim razie przepadną należne Egiptowi daniny i faraon nigdy nie odbierze tych stu pięciu
tysięcy talentów.
Namiestnik potrząsnął głową.
- Nie znasz - odparł - wasza dostojność, kapłanów egipskich: żaden z nich nie przyjąłby
takiego układu.
Nasi Partnerzy/Sponsorzy: Wartościowe Virtualmedia strony internetowe, Portal farmeceutyczny najlepszy i polecany portal farmaceutyczny,
Opinie o ośrodkach nauki jazy www.naukaprawojazdy.pl, Sprawdzony email marketing, Alfabud, Najlepsze okna drewniane Warszawa w Warszawie.

Valid XHTML 1.0 Transitional